Badanie urodynamiczne to badanie czynnościowe pęcherza i cewki moczowej, służące do oceny nietrzymania moczu. Wykonywane jest przez pielęgniarkę i lekarza w trybie ambulatoryjnym i trwa około 1 godziny.

Specjalistą z zakresu urodynamiki jest Lek. med. Michał Ogrodnik.

Główne grupy chorych mających wskazanie do diagnostyki czynnościowej to:

  • Kobiety z wysiłkowym nietrzymaniem moczu i nietrzymaniem moczu przy uczuciu parcia
  • Kobiety i mężczyźni z objawami nadaktywności pęcherza (częstym oddawaniem moczu, naglącymi parciami i nietrzymaniem moczu)
  • Mężczyźni kwalifikowani do operacji prostaty
  • Dzieci i dorośli, u których zaburzenia czynności pęcherza są wtórne do chorób lub urazów układu nerwowego (np. stwardnienie rozsiane)
  • Pozostali chorzy, u których problemem klinicznym pozostaje nietrzymanie moczu lub niemożność dobrego opróżnienia pęcherza (znaczne zaleganie moczu w pęcherzu po mikcji)